نرخ جریمه هر تخلف رانندگی چقدر است؟

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ نرخ جریمه هر تخلف رانندگی چقدر است؟

جدول زیر نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد. هر عنوان جریمه  کد تخلف مخصوص به خود را دارد که با استفاده از آن کد می‌توانید بفهمید به چه دلیل جریمه شده‌اید.

رانندگی چه در شهرهای بزرگ و چه شهرهای کوچک و روستایی، نیازمند رعایت قوانین خاصی است که باید برای سلامت خود و سایر هموطنان به آن توجه کرد؛ چرا که ممکن است یک اقدام کوچک و تخلف در رانندگی به خسارات جبران ناپذیری منجر شود. از این رو برخی از قوانین ذیل که به آن‌ها اشاره می‌شود در شهرها و شهرستان‌ها با میزان متفاوتر جریمه همراه هستند.

 

کد تخلف

عنوان تخلف کلان شهر/ مراکز استان/ جاده‌های بین شهری و منطق آزاد سایر شهرها مناطق روستایی
2001 حرکات نمایشی (ماشین و موتور سیکلت) ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰
2002 تجاوز از سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
2003 سبقت غیر مجاز در مسیر‌های دو طرفه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
2004 عبور از چراغ قرمز ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
2005 حرکات مارپیچ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰
2006 حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰
2007 رانندگی در حالت مستی یا مصرف داروهای روان گردان یا افیونی ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰
2009 عبور از محل‌های عبور ممنوع ۹۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
2010 تجاوز به چپ از محور راه ۷۵۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰. ۳۰۰.۰۰۰
2011 عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۶۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰
2012 رعایت نکردن حق تقدم ۵۰۰.۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
2013 دور زدن در محل‌های ممنوع ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2014 استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
2015 نقص فنی در سیستم روشنایی ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
2018 رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

۶۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

2019 عدم توجه به فرمان ایست پلیس ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

2020 رعایت نکردن مقررات حمل بار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
2021 نصب پلاک غیر متفرقه یا تغییر پلاک ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2022 مغایرت کارت فنی با مشخصات وسیله نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2023 در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
2024 حمل ورق‌های فلزی و تیرآهن بدون رعایت مقررات ایمنی ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
2027 دستکاری در سرعت نگار خودرو ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2028

نداشتن بیمه شخص ثالث

۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2029 توقف دوبله در محل‌های توقف ممنوع ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2030 حرکت کامیون و اتوبوس در خط سرعت ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
2031 سوار کردن مسافر در صندوق عقب ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2032 حمل مواد سوختی خارج از باک و نصب باک در وسایل نقلیه غیر مجاز ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2033

رانندگی با پلاک غیر مجاز

۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2034 حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2035 نداشتن مجوز فعالیت راننده حمل و نقل عمومی ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
2036 استفاده از چراغ‌های غیر مجاز ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2037 نصب تجهیزات اضافه روی وسیله نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2038

توقف در سطوح شطرنجی

۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
2039 تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
2040 عدم اعلام محل جدید سکونت در تاریخ مقرر ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2041 سبقت از راست در مسیری که فقط یک خط عبوری دارد ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
2042 عدم تجهیز وسایل نقلیه به علائم هشدار در عملیات عمرانی ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2043 سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2044 توقف در ابتدا و انتهای پیچ، تونل و حریم راه آهن ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2045 نشاندن سرنشین در سمت چپ راننده ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2046 سوار، پیاده و آویزان شدن مسافر به وسیله نقلیه در حال حرکت ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2047

نداشتن پلاک

۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
2048 روشن نکردن چراغ در مواقع لزوم ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2049 حرکت به موازات خودرو دیگر به طوری که سبب ترافیک شود ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2050 حرکت نکردن بین خطوط ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2051 عبور وسیله نقلیه غیر مجاز از خط ویژه ۸۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
2052 نصب آژیر و چراغ گردان روی خودرو غیر مجاز ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2054 عدم حرکت در مسیرهای معین شده منتهی به تقاطع ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2055 بازکردن قفلی که توسط پلیس بسته شده است ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
2056 تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلیومتر بر ساعت ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2057 عدم بارگیری ایمن محموله ۶۷۵٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2058 تخلیه مصالح ساختمانی در راه‌ها و حریم آن ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
2059 حمل محموله با پوشش لازم ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2060 عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
2061 حمل بار تجاری با وسیله نقلیه عمومی ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2062 توقف در محل توقف مطاقا ممنوع ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2063

نداشتن معاینه فنی سال

۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2064 حمل جنازه با وسیله نقلیه غیر مجاز ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2065 خودداری از حرکت وسیله نقلیه در هنگام تصدف یا نقص فنی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2066 عدم رعایت فاصله اصولی در سبقت یا بعد از آن ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2067 راه ندادن به وسیله نقلیه برای سبقت ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2068 رعایت نکردن مقررات گردش‌ها ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2069 نصب آگهی، تصاویر و نوشته بروسایل نقلیه عمومی بدون داشتن مجوز لازم ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2070 حرکت کمتر از سرعت مقرر ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2071 توقف وسیله نقلیه عمومی در خارج از ایستگاه ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2072 استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2073 ریختن زباله از وسیله نقلیه به معابر ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2074 عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در مسیرهای با ضوابط مربوطه ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2075 ریختن مایعات خریب شونده به معابر ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2076 توقف در ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2077 گردش به چپ یا راست در محل‌های ممنوع ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2078 توقف در مسیرهای سواره در صورتی که شانه کناری وجود دارد ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2079

تغییر در محل نصب پلاک

۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2080 نداشتن وسایل ایمنی متناسب با فصل ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2081 حمل مسافر با وسیله نقلیه غیر مجاز ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2082 ورود وسیله نقلیه به محل‌هایی که غیر مجاز اعلام شده است 2۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2083 نداشتن یا عدم بکار گیری تهویه در وسایل نقلیه عمومی ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2084 عدم رعایت مقررات تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2085 توقف دوبله در معابر ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2088 توقف در حاشیه مسیر برای فروش کالا ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
2089 استفاده از لاستیک فرسوده ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
2090 رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
2092 عدم استفاده از کلاه ایمنی هنگام رانندگی با موتور سیکلت ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
2093 نبستن کمربند ایمنی ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
2094 نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافر در وسیله نقلیه عمومی ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
2095 مغایرت بارنامه با بار یا مغایرت مشخات مسافران ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
2096 عدم استفاده از مسیرهای تعیین شده برای ترانزیت ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
2097 سوار کردن مسافر بدون صدور بلیت ۳۰۰٫۰۰۰ 2۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2098

سوار کردن مسافر اضافی

۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2099 نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسیله نقلیه عمومی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
2100 تعمیر و شست‌و‌شوی وسیله نقلیه در مسیر‌های عمومی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20101 هر نوع سد معبر ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20102 عبور از بین دسته‌های نظامی، انتظامی، تشیع و عزاداری ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20103 عدم توجه به هشدار وسایل نقلیه امدادی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20104 نداشتن تجهیزات پیش‌بینی شده در بازبینی فنی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20105 آموزش رانندگی در محل‌های غیر مجاز ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20106 عدم نصب پلاک بزرگ در وسایل نقلیه سنگین ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20107 توقف در پیاده رو ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20108 سوار و پیاده کردن مسافر در خارج از ایستگاه ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20109 استفاده از لاستیک غیر استاندارد ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20110 همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20111

همراه نداشتن گواهینامه رانندگی

۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20112 همراه نداشتن پروانه تاکسی یا اتوبوس ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20113 انجام سرویس مدارس بدون مجوز و با وسیله نقلیه غیر مجاز ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20114 استفاده از شیشه دودی به صورتی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20115 بیرون آوردن دست یا اعضای بدن از وسیله نقلیه ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20116 نقص در چراغ‌ها یا تغییر رنگ آن ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20117 عدم نصب علامت ممیزه در خودرو‌های دولتی ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
20118 عدم نصب یا استفاده درست از سیستم کنترل سرعت و موقعیت ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20119 بازکردن در هنگام حرکت یا بدون رعایت احتیاط ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20120 حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده کند ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
20123 عدم پرداخت عوارض ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
20176 عبور از محل‌هایی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

*تمامی مبالغ به ریال است.

تهیه و تنظیم: تیم تولید محتوا خودرو45