شش نسل با تویوتا هایس ون فوق محبوب تویوتا!

۳ فروردین ۱۴۰۰
شش نسل با تویوتا هایس ون فوق محبوب تویوتا! در میان مخاطبان ایرانی تویوتا هایس (Hiace) که چندین نسل از آن در بازار خودروهای جهان به ویژه ایران حضور پر رنگی دارد به نام تویوتا هایس شهرت دارد اما تلفظ درست آن تویوتا های (High) اِیس (Ace) است. این خودرو و تمام نسل‌هایش در دوره‌های زمانی مختلف به عنوان یک وسیله... برچسب :