نوروز ۱۴۰۰ و همه محدودیت‌های مسافرتی

۲۰ اسفند ۱۳۹۹
نوروز ۱۴۰۰ و همه محدودیت‌های مسافرتی کمتر از یک هفته به شروع تعطیلات نوروزی باقی مانده و بسیاری از افراد همچنان همچون سالهای گذشته به فکر سفرها و تفریحات نوروزی هستند و کرونا را جدی نگرفته اند. به گونه ای که با وجود همه محدودیت ای تردد و ورود به شهرهای مختلف کشور، افراد زیادی روزانه اخبار تردد و سفرهای... برچسب :