آقای مصطفی صفر کوپایه

۲۸ آذر ۱۳۹۷
آقای مصطفی صفر کوپایه

برخورد و همکاری با این شرکت تجربه بسیار خوبی بود و از همه نظر بسار خوب و مرتب بودند و انشالله در آینده بهتر و بهتر
می شوند و تجربه های بهتر و سودمنتد تری با هم خواهیم داشت.