خانم مریم شمس مینایی

۶ بهمن ۱۳۹۷
خانم مریم شمس مینایی

تجربه جدید و متفاوتی از فروش خودرو داشتم و از برنامه ریزی بر پایه احترام به مراجعه کننده کمال تشکر را دارم .کارشناسی بر پایه تخصصی نمودار بود.توفیقات روز افزون مجموعه را خواستارم.