خانم مهناز نوهی نجار

۱۷ تیر ۱۳۹۸
خانم مهناز نوهی نجار

با سلام ، از رفتار و تجربه کارآمد و خوب پرسنل کمال رضایت را دارم، به امید پیشرفت بیشتر.