آقای صالحی

۲۳ مهر ۱۳۹۸
آقای صالحی

از شرکت خودرو ۴۵ که ما را در امر فروش خودرو یاری کردند و خدمات خوبی ارائه دادند، تشکر می‌کنم.