آقای ولایی

۲۳ مهر ۱۳۹۸
آقای ولایی

با توجه به شرایط فعلی بازار، خیلی سریع و با کیفیت موفق به فروش خودرو شدم؛
همچنین از پرسنل فعال این شرکت که در مسیر فروش همراهم بودند، تشکر می‌کنم.