۱۴۸۵
آقای شهروانبنز CLS500 مدل ۲۰۱۲
بنز CLS500 مدل ۲۰۱۲

سهولت در امر پرداخت وجه خودرو، معامله ایمن و برخورد محترمانه پرسنل بسیار محترمانه بود.

آقای بیگلریفولکس واگن تیگوان مدل ۲۰۱۸
فولکس واگن تیگوان مدل ۲۰۱۸

از شرکت خودرو۴۵ به دلیل معامله سریع خودرو بنده و سایر خدمات همکارانشان تشکر می‌کنم.

آقای کیمیاییتویوتا CH-R مدل ۲۰۱۸
تویوتا CH-R مدل ۲۰۱۸

از تمامی تیم و پرسنل خودرو۴۵ که امر فروش خودرو بنده را تسهیل بخشیدند، سپاسگزارم.

آقای نظریهیوندای ولستر مدل ۲۰۱۶
هیوندای ولستر مدل ۲۰۱۶

از مجموعه خودرو۴۵ بابت همراهی تمامی مراحل فروش خودرو سپاسگزارم.

آقای بهمنیفاو بسترن B30 مدل ۱۳۹۷
فاو بسترن B30 مدل ۱۳۹۷

از اینکه در فروش آسان خودرو بنده همراهی کردید، سپاسگزارم.

آقای بلالیکیا سراتو مونتاژ مدل ۱۳۹۵
کیا سراتو مونتاژ مدل ۱۳۹۵

از خدمات شرکت خودرو۴۵ جهت تسریع در امر فروش خودرو بنده سپاسگزارم.

آقای حبیبیرنو ساندرو استپ وی مدل ۱۳۹۸
رنو ساندرو استپ وی مدل ۱۳۹۸

از تیم عالی و وظیفه شناس شعبه هنگام بابت تمامی زحماتشان جهت فروش فوری خودرو بنده تشکر می‌کنم.

آقای صادقیلیفان X60 مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 مدل ۱۳۹۵

ویژگی مثبت شرکت خودرو۴۵ داشتن پرسنل خوش اخلاق و حرفه‌ای است و از زمان ورود بنده تا زمان خروج و اتمام خدمات فروش خودرو، پرسنل همراه من بود.

آقای آرمانام وی ام X22 مدل ۱۳۹۷
ام وی ام X22 مدل ۱۳۹۷

از کارشناسی دقیق و مشاوره منصفانه تیم خودرو۴۵ کمال تشکر را دارم.

آقای واحدی مقدمپژو 207i مدل ۱۳۹۷
پژو 207i مدل ۱۳۹۷

از برخورد عالی همکاران، قیمت‌گذاری منصفانه و فروش آسان خودرو در این شرکت بسیار رضایت داشتم.

آقای مهدی شکیبافرسمند ال ایکس مدل ۱۳۹۷
سمند ال ایکس مدل ۱۳۹۷

فروش خودرو در شرکت خودرو۴۵ برای من تجربه خوبی بود، چرا که با برخورد خوب پرسنل حرفه‌ای این شرکت توانستم یک روزه ماشینم را بفروشم.

خانم صالحپژو 206 صندوقدار مدل ۱۳۹۶
پژو 206 صندوقدار مدل ۱۳۹۶

بابت تمامی مراحل سریع فروش خودرو در خودرو۴۵، از تمامی کارشناسان شعب کمال تشکر را دارم.

آقای البرزی نیاام وی ام 110 مدل ۱۳۹۴
ام وی ام 110 مدل ۱۳۹۴

با سلام و آرزوی موفقیت، سپاس فراوان از خدمات عالی و برخورد مناسب و حوصله پرسنل محترم شعبه کرج خودرو۴۵.

آقای حسینی کیهانیپژو پارس مدل ۱۳۹۹
پژو پارس مدل ۱۳۹۹

با تشکر از زحمات پرسنل خودرو۴۵ که با نظم و انضباط مراحل فروش ماشین بنده را انجام دادند.

آقای مجدام وی ام هاچ‌بک 315 مدل ۱۳۹۶
ام وی ام هاچ‌بک 315 مدل ۱۳۹۶

تجربه خوبی در فروش خودرو داشتم و از خدمات ارائه شده و رفتار محترمانه پرسنل سپاسگزارم.

آقای پارسیانرنو ساندرو مدل ۱۳۹۵
رنو ساندرو مدل ۱۳۹۵

از خدمات مجموعه و پرسنل محترم سپاسگزارم.

خانم عموپورجک جی 5 مدل ۱۳۹۴
جک جی 5 مدل ۱۳۹۴

برخورد بزرگواران بسیار محترمانه، کارشناسی مناسب و رضایت بخش بود.

آقای محمدیدانگ فنگ H30 کراس مدل ۱۳۹۸
دانگ فنگ H30 کراس مدل ۱۳۹۸

از زحمات پرسنل شعبه هروی سپاسگزارم.

آقای کرمی آورزمانرنو مگان مدل ۱۳۹۱
رنو مگان مدل ۱۳۹۱

از زحمات مجموعه خودرو۴۵ کمال تشکر را داریم.

آقای خوشبختدنا پلاس مدل ۱۳۹۶
دنا پلاس مدل ۱۳۹۶

از زحمات شرکت خودرو۴۵ برای فروش خودرو بنده سپاسگزارم.

آقای احمدآبادیکیا سراتو مونتاژ مدل ۱۳۹۶
کیا سراتو مونتاژ مدل ۱۳۹۶

از پرسنل خوب، محترم و خدمات خودرو۴۵ تشکر می‌کنم.

آقای کشمیریبرلیانس H320 مدل ۱۳۹۹
برلیانس H320 مدل ۱۳۹۹

ضمن قدردانی از پرسنل خودرو۴۵، همه خدمات عالی بود.

آقای بیاتپژو 206 صندوقدار مدل ۱۳۹۶
پژو 206 صندوقدار مدل ۱۳۹۶

از پرسنل خودرو۴۵ بابت همه مراحل فروش سپاسگزارم.