۱۴۸۵

مدارک مورد نیاز جهت فروش خودرو

 • جهت برآورد بهترین قیمت
 • سند مالکیت خودرو شامل برگ سبز و فاکتور فروش شرکت
 • بیمه خودرو
 • مدارک آخرین سرویس دوره ای خودرو
 • مدارک گارانتی خودرو
 • جهت فروش فوری خودرو و دریافت نقدی ثمن معامله
 • شناسنامه و کارت ملی مالک خودرو
 • بیمه نامه خودرو ( ثالث و بدنه )
 • سوییچ زاپاس خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • شماره حساب بانکی فروشنده با مدرک
 • کلیه لوازم فابریک خودرو شامل لاستیک زاپاس و جک و آچار چرخ و ... موجود باشد